Divendres, 24 de setembre del 2021
Normatives 

Normatives

 
 • Normativa de Matrícula de Formació Contínua. Curs 2021-22 (Acord núm. 134/2021 del Consell de Govern de 22 de juny de 2021) [PDF]

 • Normativa de Matrícula de Formación Continua. Curso 2021-22 (Acuerdo núm. 134/2021 del Consejo de Gobierno de 22 de junio de 2021) [PDF]

 • Normativa de Matrícula de Formació Contínua. Curs 2020-21 (Acord núm. 195/2020 del Consell de Govern de 23 de juliol de 2020) [PDF]

 • Normativa de Matrícula de Formación Continua. Curso 2020-21 (Acuerdo núm. 195/2020 de Consejo de Gobierno de 23 de Julio de 2020) [PDF]

 • Constitució del Centre de Formació Contínua (Acord núm. 130/2014 del Consell de Govern de 28 de maig de 2014) [PDF]

 • Reglament del Centre de Formació Contínua (Acord núm. 131/2014 del Consell de Govern de 28 de maig de 2014) [PDF]

 • Normativa de Formació Contínua de la Universitat de Lleida (Acord núm. 38/2015 del Consell de Govern de 6 de març de 2015) [PDF]

 • Normativa de Formación Continua de la Universitat de Lleida (Acuerdo núm. 38/2015 del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2015) Castellano [PDF]

 • Reglament de despeses indirectes CFC [PDF]

 • Despeses indirectes CFC (bases d'execució del pressupost del 2020) [PDF]

 • Tarifes CFC (Pressupost 2021) [PDF]

 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat