Dilluns, 17 de juny del 2019
Normatives 

Normatives

 
  • Constitució del Centre de Formació Contínua (Acord núm. 130/2014 del Consell de Govern de 28 de maig de 2014) [PDF]

  • Reglament del Centre de Formació Contínua (Acord núm. 131/2014 del Consell de Govern de 28 de maig de 2014) [PDF]

  • Normativa de Formació Contínua de la Universitat de Lleida (Acord núm. 38/2015 del Consell de Govern de 6 de març de 2015) [PDF]

  • Normativa de Formación Continua de la Universitat de Lleida (Acuerdo núm. 38/2015 del Consejo de Gobierno de 6 de marzo de 2015) Castellano [PDF]

  • Normativa de Matrícula de Formació Contínua (Acord núm. 94/2010 del Consell de Govern de 29 d'abril de 2010) [PDF]

  • Reglament de despeses indirectes CFC [PDF]

  • Despeses indirectes CFC (bases d'execució del pressupost del 2019) [PDF]

  • Tarifes CFC (bases d'execució del pressupost 2019) [PDF]

 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat