Dilluns, 08 d'agost del 2022
Presentació 

Formació Contínua

 
En el marc actual de convergència cap a un espai europeu d’educació superior es fa necessària una reconstrucció dels estudis universitaris i la seua tipologia. L’organització en estudis de grau i postgrau i la possibilitat d’oferir ensenyaments conduents a l’obtenció de títols propis, fan que les universitats promoguin la implementació d’activitats formatives que donin resposta al que s’anomena formació permanent (Lifelong Learning).

Objectius del Centre de Formació Contínua de la UdL:
  1. Desenvolupar els ensenyaments no inclosos en la proposta formativa oficial, dinamitzant la comunitat universitària, per tal d’oferir a la societat una formació de qualitat i innovadora que contribueixi a impulsar el desenvolupament socioeconòmic de l’entorn.

  2. Completar la formació acadèmica dels titulats superiors i dels professionals dels diversos àmbits, potenciant el perfeccionament i el seu desenvolupament professional.

  3. Oferir la possibilitat d’ampliar coneixements i habilitats a diferents sectors de la societat.

  4. Aconseguir que la UdL sigui un referent nacional i internacional en formació permanent reconeguda i de qualitat.


El CFC dóna suport a les iniciatives del professorat de la UdL en activitats de formació contínua (diplomes, màsters, cursos d’expert, d’especialista, etc.), ajudant a organitzar, coordinar i certificar tota la formació contínua de la Universitat de Lleida.
El CFC de la Universitat de Lleida organitza també activitats de formació contínua conjuntament amb altres universitats, centres de formació o institucions i empreses, tant nacionals com internacionals, mitjançant convenis de col·laboració.
 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat