Dimarts, 19 d'octubre del 2021 

Centre de Formació Contínua

 

El Centre de Formació Contínua (CFC) de la Universitat de Lleida forma, des del 2014, un nou ens que té la responsabilitat de la programació i la gestió de la formació contínua (Lifelong Learning) que es desenvolupa a la Universitat de Lleida. Es el centre facultatiu dels títols propis de la UdL.

Així, l’estructura del CFC es configura segons les àrees i unitats següents:

  • La Unitat 1 (Programes Específics de Formació) està al càrrec de la gestió acadèmica, econòmica i logística de determinats estudis que donen lloc a títols propis de la UdL com per exemple el títol de Diplomat Sènior en Cultura, Ciència, Tecnologia i Societat (Programa Sènior) i l'Especialista corresponent, així com els Estudis Hispànics en conveni amb diverses universitats xineses.

  • La Unitat 2 (Formació Contínua) té la responsabilitat de la gestió administrativa, econòmica i logística, així com de la difusió i del suport en la gestió acadèmica i docent de les diverses activitats formatives proposades per professorat de la UdL, per altres ens externs o pel mateix CFC, i d’acord amb la tipologia següent: màsters propis, postgraus, cursos d’experts, cursos d’especialització i seminaris i cursos breus.


Equip de direcció

Director: Carles E. Florensa Tomàs direccio.cfc@udl.cat

Subdirector-cap de Formació Contínua: Jose Alonso Martínez capfc@udl.cat

Cap Programes Específics: Anna Soldevila Benet capsenior@udl.cat

 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat