Dijous, 01 d'octubre del 2020
 

Formació Contínua

 
 
Preinscripció: 1428 Quantifying topographic change in the environment

 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat