Dimecres, 26 de setembre del 2018
 

Formació Contínua

 
 
Preinscripció: 2175 Expert universitari en Gestió Ambiental

Si us plau, ompliu TOTS els camps en negreta del formulari següent:

NIF/NIE/Passaport:
El NOM i COGNOMS han de ser els mateixos que apareixen en el document DNI, NIE o Passaport
Nom:
Cognoms:
Sexe:
Data Naixement: / /
Correu electrònic:
Telèfon:
Nacionalitat:
Adreça:
Codi Postal:
Població:
Província:
País:
Marqueu aquesta casella
en cas d'estar en situació
d'aturat amb prestació d'atur:
Requisits:
    * Ser titulat/da universitari/a.
    * Tenir nacionalitat espanyola.
    * Tenir entre 25 i 40 anys d’edat.
    * Estar percebent la prestació d’atur.
Titulació universitària:
Anys d'estudi:
Formació
prèvia acreditada:
Lloc d'estudis:
(opcional) DNI escanejat:
(opcional) Foto carnet:
(opcional) Currículum Vitae:
OBSERVACIONS.
Codi i branca.
Modalitat.
Facturació:
Pagament fraccionat:
Matriculat en el Programa Sènior en el curs vigent?:
 
    Si us plau, escriviu en aquesta caixa de text la paraula que veieu a la imatge:


Compromís de confidencialitat: El Centre de Formació Contínua es compromet a no transferir les dades obtingudes per mitjà d'aquest formulari i a utilitzar-les únicament pel fi pel qual han estat demanades.

 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat