Divendres, 22 de juny del 2018
 

Formació Contínua

 
 
Preinscripció: 1751 Curs Intensiu en Micromorfologia de sòls. 2a edició

 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat