Divendres, 24 de setembre del 2021 

Detall del curs

 
 

Especialista universitari en Direcció Tècnica de l'Adobament. 3a edició (UdL)


CURS
2021-2022
PREINSCRIPCIÓ
21/07/21 fins al 17/12/21
MATRÍCULA
21/07/21 fins al 17/12/21
IMPORT MATRÍCULA
1260 €

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
10
TIPUS
Especialista universitari
CATEGORIA/ES
Ciències Experimentals, Indústria, Medi Ambient
CRÈDITS
18  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Semipresencial
COORDINACIÓ
Anna Bacardit Dalmases
Felip Combalia Cendra

938035300
anna.bacardit@udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703383
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

La demanda mundial de pell augmenta i s’ha ampliat a camps on fins fa pocs anys resultava un producte excepcional. Així, a part de les industries tradicionals on es treballa la pell adobada (calçat i confecció) la pell ha entrat amb força en sectors com l’automoció o la indústria aeronàutica.

La indústria adobera mundial ocupa una reduïda porció de les empreses industrials, però es tracta d’un sector molt actiu i d’un know-how molt especialitzat.

La demanda potencial ve definida per la creixent demanda de professionals qualificats que es necessiten perquè el sector de l’adoberia creixi i sigui competitiu tan en els països desenvolupats (competint en qualitat i innovació), com en els països en vies de desenvolupament (perquè el creixement tingui lloc d’una forma sostenible i es tingui en compte la preservació del mediambient ja des del principi).


En els últims anys el sector de l’adoberia ha hagut de redissenyar els seus processos productius en base a les estrictes exigències de la moda per una banda, i per l’altra a les exigències mediambientals. Aquesta tendència ha donat lloc a l’aparició de noves matèries primeres i a la diversificació dels acabats de les pells. El sector de l’adoberia és un sector globalitzat, la producció del qual es reparteix bàsicament entre 10 països, entre els quals Espanya se situa en vuitè lloc. El major productor mundial és la Xina, seguida d’Itàlia i l’Índia. Els altres principals productors de pell són Corea, Brasil, EEUU, Rússia, Turquia i Mèxic. Per tant, és important que els professionals qualificats surtin amb uns coneixements multidisciplinaris, no només des del punt de vista tècnic sinó també d'internacionalització.

Aquest programa d'expert universitari aposta per una formació d’alt nivell per als professionals amb càrrecs directius a les empreses, posant èmfasi en la capacitació per a la presa de decisions, i de resolució de noves situacions en entorns dinàmics i internacionalitzats propis del sector adober del segle XXI on, a més, la recerca i la innovació són factors fonamentals per al seu creixement sostenible.

PROGRAMA

TÈCNIQUES I PROCESSOS D’ADOBERIA

 • Tècniques i processos d'adoberia
 • Dies i hores en què s'imparteix
  El curs s'imparteix a distància, però es realitzaran 30 hores de sessions presencials obligatòries on es podran resoldre dubtes i es podran fer exposicions sobre temes relacionats amb la matèria del mòdul, així com la realització de la part experimental. La part presencial es realizarà del 6 al 10 de juny de 9a 13h. i de 15 a 17h.

TECNOLOGIA DELS ACABATS

 • Tecnologia dels acabats
 • Dies i hores en què s'imparteix
  El curs s'imparteix a distància, però es realitzaran 20 hores de sessions presencials obligatòries on es podran resoldre dubtes i es podran fer exposicions sobre temes relacionats amb la matèria del mòdul, així com la realització de la part experimental. La part presencial es realizarà del 13 al 15 de juny de 9a 13h. i de 15 a 17h. I el dia 16 de 9 a 11h.

NORMALITZACIÓ I ANÀLISI QUIMIC APLICAT

 • Normalització i anàlisi químic
 • Dies i hores en què s'imparteix
  El curs s'imparteix a distància, però es realitzaran 6 hores de sessions presencials obligatòries on es podran resoldre dubtes i es podran fer exposicions sobre temes relacionats amb la matèria del mòdul, així com la realització de la part experimental. La part presencial es realizarà el 16 de juny de 11 a 13h. i de 15 a 19h.

GESTIÓ AMBIENTAL

 • Gestió ambiental
 • Dies i hores en què s'imparteix
  El curs s'imparteix a distància, però es realitzaran 4 hores de sessions presencials obligatòries on es podran resoldre dubtes i es podran fer exposicions sobre temes relacionats amb la matèria del mòdul, així com la realització de la part experimental. La part presencial es realizarà el 17 de juny de 15 a 19h.

PROFESSORAT

Bacardit Dalmases, AnnaCombalia Cendra, FelipCompte Rabell, Irene
Conde Mateos, MireiaFont Vallès, JoaquimPuig Vidal, Rita
Solé Ferrer, M. Mercè

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ


Podran cursar aquest curs persones que, sense tenir una titulació universitària prèvia, acreditessin tenir experiència en el sector de l'adoberia; en aquest cas, l'alumne/a obtindria el títol d'Especialista universitari en Direcció Tècnica de l’Adobament.

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 10/01/22  -   Data finalització 01/07/22
10-01-2022 01-07-2022 Europe/Madrid Especialista universitari en Direcció Tècnica de l'Adobament. 3a edició Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

Escola Politècnica Superior Igualada

Dies i hores en què s'imparteix

El curs s'imparteix a distància, però dins de cada matèria hi haurà 15 dies de sessions presencials obligatòries on es podran resoldre dubtes i es podran fer exposicions sobre temes relacionats amb la matèria del mòdul, així com la realització de la part experimental de cada assignatura.
El seguiment de les diverses matèries es realitzarà per correu electrònic o a través del campus virtual, on els alumnes puguin plantejar als professors els dubtes que puguin sorgir.
Tots els alumnes disposaran dels materials que cada professor haurà preparat i es complementarà amb la realització d'exercicis i problemes que s'hauran de resoldre i remetre als professors a través del campus virtual

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

Enllaç Web

http://www.cfc.udl.cat/fc/uxxi/?id=3230
 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat