Divendres, 24 de setembre del 2021 

Detall del curs

 
 

Especialista Universitari en Salut i Benestar (UdL)


CURS
2021-2022
PREINSCRIPCIÓ
14/07/21 fins al 01/10/21
MATRÍCULA
14/07/21 fins al 01/10/21
IMPORT MATRÍCULA
675 €

El preu del curs és orientatiu i s’atendrà al que disposi la Normativa de Matrícula del Programa Sènior en relació al preu del crèdit (ECTS) per a cada curs lectiu.
LÍMIT D'ALUMNES
15
TIPUS
Especialista universitari
CATEGORIA/ES
Educació, Esport, Prevenció, Recursos humans, Salut, Alimentació
CRÈDITS
15  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Presencial
COORDINACIÓ
ANNA SOLDEVILA BENET
ÀNGEL Ma. MELERO RIBES


anna.soldevila@udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703383
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

Aquest curs d’Especialista Universitari s’adreça a persones majors de 50 anys interessades en l’educació emocional, la medicina preventiva, la biologia, la genètica i la memòria. El grup d’assignatures que formen part del curs s’engloben dins el marc de la prevenció mèdica, els recursos humans i la salut. Les temàtiques que es treballen són molt àmplies i algunes de les que podem trobar parlen de la naturalesa de les dolences, estils de vida i hàbits saludables, introducció a l’ús de les bases de dades de seqüències d’ADN, com podem millorar la memòria i, concepte d'emoció, tipus d'emocions bàsiques i components de les emocions.

Els crèdits obtinguts en qualsevol dels cursos d‘Especialista Universitari Sènior es podran reconèixer com a crèdits optatius al Programa Sènior.

L'avaluació del curs té dues modalitats:
a) Avaluació formativa: l'assistència, la participació activa a les classes i la realització d'activitats d'aula que proposi el professorat. La qualificació que s'obtindrà és d'aprovat, amb un valor numèric de 5. Aquesta qualificació es mantindrà en els reconeixements de crèdits d'assignatures optatives del Programa Sènior.
b) Avaluació sumativa: consisteix en l'avaluació formativa, a més de la realització dels treballs acadèmics que proposi el professorat per a la superació de l'assignatura. La qualificació tindrà el valor numèric obtingut durant el curs a cadascuna de les assignatures. Aquest valor es mantindrà en el reconeixement de crèdits d'assignatures optatives del Programa Sènior.

Un cop superat el curs l'alumnat podrà sol·licitar el títol propi d’Especialista Universitari amb un cost addicional de 61,00€.

A efectes de reconeixement de crèdits en el Programa Sènior l’alumnat podrà sol·licitar un certificat (sense cost addicional) que acrediti la formació realitzada en el curs d’Especialista Universitari Sènior en la modalitat que hagi cursat.

No es podran cursar més de dos títols d'Especialista Universitari diferents el mateix any lectiu.

PROGRAMA

Especialista Universitari en Salut i Benestar

  • Nutrició i dietètica
  • Educació emocional
  • Biologia i societat
  • Bases de la medicina prevantiva
  • Salut: factors de risc i primers auxilis
  • Dies i hores en què s'imparteix
    Entre el 20 de setembre de 2021 i el 26 de maig de 2022.

PROFESSORAT

BOTIGUÉ SATORRA, TeresaFIBLA PALAZÓN, JoanPIQUÉ FERRÉ, Ma. Teresa
PRAT COROMINAS, JoanSOLDEVILA BENET, Anna

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Tenir 50 anys o més.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Per rigorós ordre d'inscripció.

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 20/09/21  -   Data finalització 26/05/22
20-09-2021 26-05-2022 Europe/Madrid Especialista Universitari en Salut i Benestar Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (UdL) Lleida

Dies i hores en què s'imparteix

Entre el 20 de setembre de 2021 i el 26 de maig de 2022.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

Enllaç Web

http://www.senior.udl.cat/especialistauniversitari/SalutiBenestar.html?__locale=ca
 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat