Divendres, 24 de setembre del 2021 

Detall del curs

 
 

Màster en Infermeria de Quiròfan. 8 edició (UdL)


CURS
2021-2022
PREINSCRIPCIÓ
11/06/21 fins al 12/10/21
MATRÍCULA
11/06/21 fins al 12/10/21
IMPORT MATRÍCULA
2900 €

Pagament amb dos terminis ( 1 pagament al 60%; 2 pagament 40%)
EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
20
TIPUS
Màster
CATEGORIA/ES
Salut
CRÈDITS
60  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Presencial
COORDINACIÓ
Esther Rubinat Arnaldo-Immaculada Bergua Rivera-Celeste Parramón Fernández

973702286
erubinat@dif.udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703383
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

El paper de l’ infermer/a quirúrgic/a és essencial dins l’equip multidisciplinari quirúrgic; és necessari que l’ infermer/a que formi part d’aquest equip, conegui les tècniques d’avantguarda així com els protocols de l’àrea quirúrgica per a poder donar unes cures de qualitat i garantir la seguretat al pacient durant el procés perioperatori.
És important ampliar els coneixements de la formació de pregrau per tal que l’ infermer/a s’especialitzi i obtingui un conjunt d’habilitats i coneixements necessaris per a poder desenvolupar la seva tasca dins de l’equip quirúrgic, adquirint una formació que comprengui el conjunt d’especialitats quirúrgiques.

Per tant el objectiu del programa estarà centrat en donar cobertura a les necessitats d’especialització del professional d’infermeria en aspectes teòrics, tècnics i pràctics per que aquest aconsegueixi un grau alt d’experiència clínica per a que pugui desenvolupar-se correctament en l’àrea quirúrgica i pugui aplicar els seus coneixements durant el procés perioperatori del pacient quirúrgic.

En la línia d’afrontar aquest repte com es la formació de professionals d’infermeria en la disciplina quirúrgica hem desenvolupat un programa de formació que assoleix els següents objectius marcats i que un cop finalitzat el curs, l’alumne haurà de ser capaç d’assolir:
• Reflexionar sobre els sabers teòrics i pràctics: interrelacionar els coneixements teòrics i la realitat. Adquireix destreses especialitzades per donar cures d’infermeria integrals al malalt quirúrgic durant el procés perioperatori.
• Formar als professionals d’infermeria en les diferents especialitats quirúrgiques en les que forma part com a membre del equip multidisciplinari.
• Proporcionar uns coneixements complerts sobre els elements que composen l’àrea quirúrgica, la seva interrelació i la connexió amb la resta de components de l’hospital.
• Conèixer i desenvolupar les competències d’ infermeria en el procés perioperatori.
• Desenvolupar les habilitats aplicant les tecnologies amb humanisme. Adquirir la capacitat d’ intervenció analitzant i modificant les situacions mantenint en tot moment el respecte per al pacient.

PROGRAMA

Conceptes generals de la infermeria quirúrgica

 • Estratègies per a la realització de cerques bibliogràfiques. Gestor de referències bibliogràfiques (Medeley).
 • Introducció en metodologia científica. La recerca en infermeria quirúrgica.
 • Sales blanques. Característiques funcionals i d’operació i característiques constructives del bloc quirúrgic. Climatització del bloc quirúrgic.
 • Innovació i desenvolupament: El quiròfan del futur.
 • La gestió per processos. El procés quirúrgic.
 • La gestió del bloc quirúrgic. Requeriments organitzatius del bloc quirúrgic.
 • Competències de la infermera de quiròfan en el procés perioperatori. Estàndard de cures en el procés quirúrgic.
 • Circuits i circulació. Vestuari. Asèpisa. Seguretat del pacient.
 • La infermera quirúrgica i el control de la infecció: microbiologia; antisèptics i desinfectants; control ambiental i prevencio d'infeccions nosocomials.
 • La infermera quirúrgica i el control de la infecció: procés d'esterilització
 • Riscos laborals en l’ entorn quirúrgic. Gestió i indicadors de qualitat.
 • Preparació psicològica de la infermera davant el procés quirúrgic. Atenció psicològica al pacient quirúrgic i a la família. Drets i deures dels pacients
 • Aspectes ètics i legals del procés quirúrgic.
 • Treball en equip i lideratge.
 • Dies i hores en què s'imparteix
  Les dates de les sessions establertes per aquest mòdul: Els dies 13, 19, 20, 26, 27 d'octubre i els dies 2, 3, 9, 10, 16, 17, 20, 24, 30 de novembre. Sempre en horari de 15.30h o 16h fins 20h o 20.30h

Cures d' infermeria davant el procés perioperatori de les diferents especialitats quirúrgiques

 • Infermeria quirúrgica davant els procediments en anestesiologia I. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments en anestesiologia II
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments en anestesiologia III. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments en anestesiologia IV. Simulador: cas clínic
 • Infermeria quirúrgica davant les tècniques d’ asèpsia i precaucions universals al quiròfan. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia general I. Tallers teòric-pràctics. Taller de sutures.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments en cirurgia general II. Tallers teòric-pràctics.
 • Cures d’infermeria al pacient en cirurgia general III. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de traumatologia I. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de traumatologia II. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de traumatologia III. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia ginecològica i obstètrica. Cures d'infermeria.
 • Infermeria quirúrgica davant els pacients de cirurgia urològica. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments en cirurgia toràcica. Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia plàstica i reparadora: Patologia de mama. Tallers teòric-pràctics.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia vascular.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments neuroquirúrgics I.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments neuroquirúrgics II.
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia oftalmològica
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia maxil·lofacial
 • Infermeria quirúrgica davant els procediments de cirurgia ORL
 • Dies i hores en què s'imparteix
  Les dates de les sessions establertes per aquest mòdul: Els dies 1, 14, 15, 21, 22 de desembre; els dies 12, 19, 26 de gener; els dies 2, 9, 16, 23 de febrer; els dies 2, 9, 16, 23, 30 de març i el 6, 13, 20 d'abril. Sempre en horari de 15.30h o 16h fins 20h o 20.30h

Pràctiques clíniques

 • Pràctiques clíniques
 • Dies i hores en què s'imparteix
  Grup A: dilluns i dimecres de cada setmana a partir del dilluns dia 10 de gener 2022, i el mes de maig totes les setmanes de dilluns a divendres (laborables) fins el 19 d’abril 2022. Grup B: dijous i divendres de cada setmana a partir del 13 de gener 2022, i el mes de Juny totes les setmanes de dilluns a divendres ( laborables) fins el 22 d’abril 2022.

Treball de fi de màster

 • Realitzar el treball de fi de màster

PROFESSORAT

Rubinat Arnaldo, Esther

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Diplomat Universitaris en Infermeria
Grau en Infermeria

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

En cas que la demanda superi l'oferta de places, la matrícula es farà per rigorós ordre d'inscripció.

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 13/10/21  -   Data finalització 29/07/22
13-10-2021 29-07-2022 Europe/Madrid Màster en Infermeria de Quiròfan. 8 edició Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

Facultat d'infermeria i Fisioteràpia Lleida

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

Enllaç Web

../../fc/inscrip_2011/?id=3151&lang=cat
 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat