Dijous, 01 d'octubre del 2020 

Detall del curs

 
 

Postgrau en Gestió i direcció d'organitzacions educatives (GEDIOE 20-21) (UdL)


CURS
2020-2021
PREINSCRIPCIÓ
24/07/20 fins al 13/10/20
MATRÍCULA
24/07/20 fins al 13/10/20
IMPORT MATRÍCULA
1600 €

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
40
TIPUS
Postgrau
CATEGORIA/ES
Educació
CRÈDITS
35  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Semipresencial
COORDINACIÓ
Isabel del Arco Bravo

973706575/3374
del.arco@pip.udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703382
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

Es pot afirmar que el GEDIOE està consolidat com a formació inicial de directius d’organitzacions educatives a la UdL. Les darreres edicions, valorades molt satisfactòriament pels estudiants, constitueixen una base sòlida de la present proposta.
Amb el GEDIOE es fa una aposta per una formació inicial especialitzada que desenvolupi les competències directives i que permeti a les persones que dirigeixen organitzacions educatives liderar processos de canvi i millora cap a l’excel·lència en la qualitat en els resultats de l’organització i dels aprenentatges dels alumnes
El GEDIOE te com a objectiu principal la formació inicial del professorat no universitari per a l’exercici de la funció directiva tal i com estableix l’article 14.1 del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent modificat pel Decret 20/2015, de 3 de març.
En aquesta nova edició s’inclouen las competències i els continguts descrits en els annexos 1 i 3 de la resolució EDU/3017/2019, de 13 de novembre, per la qual es regulen els programes de formació inicial i d’actualització per a l’exercici de la funció directiva i el lideratge pedagògic i te el corresponent reconeixement del Departament d'Educació segons l'establert en l'annex 5, punt 4 d'aquesta resolució.
Adreçat a: Directius en exercici i altres persones amb responsabilitats en l’organització i gestió de d’organitzacions educatives vinculades a sistemes reglats de formació: centres d'educació infantil, primària, secundària, formació professional o similars, tant de titularitat privada com pública, serveis educatius, etc.
En general per a docents en actiu que vulguin accedir a la funció directiva.
(Es reservarà un 20% de les places per a titulats en Educació que vulguin ampliar la seva formació, percentatge que es pot ampliar en funció de la demanda )


PROGRAMA

Mòdul 1: Les Organitzacions Educatives en el marc de les polítiques educatives: la seva organització i gestió

 • MARC LEGAL A L’ESTAT I A EUROPA. ORDENAMENT JURÍDIC A CATALUNYA. PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE AL CENTRE DOCENT i MEMBRES DE LA COMUNITAT EDUCATIVA. PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. NORMATIVA PRESSUPOSTARIA. PRÀCTIQUES REFERENT
 • Dies i hores en què s'imparteix
  Divendres 18 a 21h Dissabtes de 9 a 14h

Mòdul 2: Organització i gestió de les organitzacions educatives

 • L'AUTONOMIA DE CENTRE ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE CENTRES EDUCATIUS: ALINEAMENT ESTRATÈGIC AMB EL PROJECTE EDUCATIU DE CENTRE (PEC) SERVEIS DE SUPORT, PROGRAMES INSTITUCIONALS I PROGRAMES EDUCATIUS EUROPEUS LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL PRÀCTIQUES REFE
 • Dies i hores en què s'imparteix
  Divendres de 18 a 21h Dissabtes de 9 a 14h

Mòdul 3:Lideratge Pedagògic

 • SIGNIFICAT I DIFERÈNCIES ENTRE EL LIDERATGE I LA GESTIÓ PRINCIPIS I TIPUS DE LIDERATGE. MODEL DIRECTIU CATALÀ. CODI DEONTOLÒGIC DE LES DIRECCIONS. EL TALENT I / O LES FORTALESES. EL RELLEU DE LA DIRECCIÓ. PRÀCTIQUES REFEREN
 • Dies i hores en què s'imparteix
  Divendres de 18 a 21h Dissabtes 9 a 14h

Mòdul 4: L’Avaluació de la Qualitat del servei

 • MARC LEGAL SOBRE L’AVALUACIÓ DE LA QUALITAT ALS CENTRES EDUCATIUS. ELS PARÀMETRES DE QUALITAT EN EDUCACIÓ L’AVALUACIÓ I LA GESTIÓ DE QUALITAT. L'AVALUACIÓ COM A INSTRUMENT DE MILLORA. IMPACTE DEL PROCÉS D’AVALUACIÓ. TRANSPARÈNCIA I RETIMEN
 • Dies i hores en què s'imparteix
  Dissabte de 9 a 14h Divendres de 18 a 21h

Mòdul 5: Liderar el canvi i la transformació

 • LIDERAR EL CANVI: PARTICIPACIÓ, COMPROMÍS, MILLORA DE LA QUALITAT I RENDICIÓ DE COMPTES. INNOVACIÓ: CAP A L’EXCEL·LÈNCIA EDUCATIVA. EL PAPER DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA COMUNICACIÓ AL CENTRE. EINES INFORMÀTIQUES. PRÀCTIQUES REFE
 • Dies i hores en què s'imparteix
  Divendres de 18 a 21h Dissabte de 9 a 14h

Mòdul 6: Treball Final de Postgrau: Projecte de Direcció

 • ANÀLISI DIAGNÒSTICA DEL CENTRE DOCENT: ÀREES DE MILLORA. OBJECTIUS DEL PDD. PLANS D'ACTUACIÓ I LA SEVA TEMPORALITZACIÓ. RECURSOS I ORGANITZACIÓ DEL CENTRE PER A L'ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PROJECTE: INDICADORS D'ASSOLIMEN
 • Dies i hores en què s'imparteix
  Divendres de 18 a 21h

PROFESSORAT

G. Tarrós R.M. MirallesE Pedrós
F. Clavera. I. del ArcoI. Garcia Plata
J. GairínJ. SerentillJ.M. Vera
M. SerraM.M. BerenguerasO. Flores
P. SilvaR SánchezR. Alabart
R. CamatsS. Antúnez S. Cabello
T. Martínez

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Directius en exercici i altres persones amb responsabilitats en l’organització i gestió de d’organitzacions educatives vinculades a sistemes reglats de formació: centres d'educació infantil, primària, secundària, formació professional o similars, tant de titularitat privada com pública, serveis educatius, etc.
En general per a docents en actiu que vulguin accedir a la funció directiva.
(Es reservarà un 20% de les places per a titulats en Educació que vulguin ampliar la seva formació, percentatge que es pot ampliar en funció de la demanda )

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 16/10/20  -   Data finalització 13/03/21
16-10-2020 13-03-2021 Europe/Madrid Postgrau en Gestió i direcció d'organitzacions educatives (GEDIOE 20-21) Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

Ed Polivalent. Campus de Cappont de la UdL Lleida

Dies i hores en què s'imparteix


Divendres (3h) de 18-21h i Dissabtes (5h) de 9-14h

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

Enllaç Web

http://www.edo.udl.cat/
 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat