Dijous, 01 d'octubre del 2020 

Detall del curs

 
 

Postgrau en Comptabilitat i Fiscalitat de l'Empresa (UdL)


CURS
2020-2021
PREINSCRIPCIÓ
24/07/20 fins al 09/11/20
MATRÍCULA
24/07/20 fins al 09/11/20
IMPORT MATRÍCULA
2450 €

Import de la matrícula: Abonats.......................2080€ Col·lectius amb conveni ..... 2265€ No Abonats................... 2450€ (21% IVA NO inclòs)
EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
25
TIPUS
Postgrau
CATEGORIA/ES
Empresa, Economia
CRÈDITS
30  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Presencial
COORDINACIÓ
JOSE LUIS GALLIZO LARRAZ

676791200
gallizo@aegern.udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703382
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

La incessant complexitat de les normes comptables i tributàries obliguen a una actualització de coneixements entre els professionals de l’administració d’empreses i de l’assessoria comptable i fiscal.
L’objectiu és proporcionar coneixements suficients i eminentment pràctics, per aquest motiu les matèries a impartir estan seleccionades per la seva relació directa amb el quefer diari.
Per a això es proposa un profund estudi de la normativa comptable i fiscal, així com una sòlida aplicació pràctica dels procediments tributaris i figures impositives.
Aquest Postgrau va dirigit a aquelles persones que per la seva feina o enfocament professional tenen o volen tenir coneixements de la gestió administrativa de les empreses.

PROGRAMA

Comptabilitat de l’empresa segons el PGC

  • PGC: Estructura i marc conceptual
  • Immobilitzat material i inversions inmobiliàries
  • Immobilitzat intangible
  • Passius i Actius Financers. Instruments Financers
  • Provisions i contingències
  • Existències. Valoració i registre
  • Comptes a cobrar i Comptes a pagar
  • PN: Fons propis
  • L'Impost sobre Beneficis com a despesa
  • Impostos amb pèrdues. PN: Subvencions, donacions i llegats
  • Cas pràctic global
  • Comptes anuals
  • Dies i hores en què s'imparteix
    Novembre 2020: 10, 12, 17, 19, 24, 26 Desembre 2020: 1, 3, 10, 15, 17 Gener 2021: 12, 14, 19, 21, 26, 28 Horari: De 16'00h. a 20'00h.

Anàlisi d’estats financers

  • Anàlisi de l’estructura financera
  • Estudi de la solvència empresarial
  • Estudi de la rendibilitat de l’empresa
  • Anàlisi de l’eficiència Global
  • Dies i hores en què s'imparteix
    Febrer 2021: 2, 4, 9, 11 Horari: De 16'00h. - 20'00h.

Fiscalitat de l’empresa

  • Impost sobre la Renta de les Persones Físiques
  • Impost sobre Successions i Donacions. Impost sobre el Patrimoni
  • Impost sobre Societats
  • Impost sobre el Valor Afegit
  • Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats
  • Impostos Locals
  • Recursos i procediments tributaris
  • Hisenda Pública a internet
  • Prova aprofitament Fiscalitat de l'Empresa
  • Dies i hores en què s'imparteix
    Febrer 2021: 16, 18, 23, 25 Març 2021: 2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 Abril 2021: 6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 Maig 2021: 4 Horari: De 16'00h. a 20'00h.

Treball final

  • Treball final

PROFESSORAT

del Castillo Bonet, Alfonso Gallizo Larraz, José Luís González Ortiz, Félix
Lavín Bedia, Jose ManuelMORELL ROSELL, Ramon Pedro Perez, Sílvia
Saladrigues, Ramon Talavera Ramos, DèboraValdeolivas Doñate, Maria José

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Titulació universitària, preferiblement amb titulació en Dret, en Administració i Direcció d’empreses, en Economia o Ciències Empresarials.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Es valorarà la titulació universitària i l’experiència professional.

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 10/11/20  -   Data finalització 18/05/21
10-11-2020 18-05-2021 Europe/Madrid Postgrau en Comptabilitat i Fiscalitat de l'Empresa Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

Forum Empresa. Av. Blondel, 21, 4t. 25002 Lleida Lleida

Dies i hores en què s'imparteix

Dates: Del 10 de novembre de 2020 al 4 de maig de 2021
10, 12, 17, 19, 24, 26 de novembre de 2020
1, 3, 10, 15, 17 de desembre de 2020
12, 14, 19, 21, 26, 28 de gener de 2021
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 de febrer de 2021
2, 4, 9, 11, 16, 18, 23, 25 de març de 2021
6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 d'abril de 2021
4 de maig de 2021
Horari: Dimarts i dijous, de 16'00h. a 20'00h.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

Enllaç Web

http://www.forum2001.es/
 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat