Divendres, 24 de setembre del 2021 

Detall del curs

 
 

Màster 'Infermeria avançada aplicada a les cures en l'àmbit de l'emergència i el pacient crític'. 6a edició (UdL)


CURS
2021-2022
PREINSCRIPCIÓ
23/06/21 fins al 03/11/21
MATRÍCULA
23/06/21 fins al 03/11/21
IMPORT MATRÍCULA
3300 €

El preu del màster inclou l'assegurança per a fer les pràctiques assistencials. Les taxes d’expedició del títol NO estan incloses en el preu de la matrícula i s'abonen directament al Centre de Formació Contínua en el moment de demanar-lo, un cop superada l'avaluació del màster. Forma de pagament: Es pot fraccionar el pagament en dos terminis; el primer del 60%, a pagar en el moment de la matrícula i l'altre, del 40%, a pagar tres mesos després de l'inici del màster.
EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
20
TIPUS
Màster
CATEGORIA/ES
Salut
CRÈDITS
60  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Semipresencial
COORDINACIÓ
Joan Blanco i Elena Castro

973 702455
joan.blanco@udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703383
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

El màster d''Infermeria avançada aplicada a les cures en l'àmbit de l'emergència i el pacient crític és un màster propi de la UdL i professionalitzador, que ha estat dissenyat d'acord amb les millors evidències formatives, tant nacionals com internacionals, per tal de poder gestionar els recursos assistencials de l'àmbit de la urgència i el pacient crític amb criteris de eficiència i qualitat.
El curs és semipresencial: Amb una presencialitat del 30% del total de les hores d'acredicació i un 70% de treball online (temari específic, activitats avaluatives, preparació de materials...)
El Màster té tres mòduls formatius: teoria (seminaris presencials, moduls online, tallers, simulacions...), pràctiques assistencials en les ambulàncies del SEM i Treball de Fi de màster.

PROGRAMA

Teoria

 • MÒDUL I: Coneixements generals. Introducció als Sistemes d’emergènceis Sanitàries. Models i Sistemems de Coordinació i gestió de les emergències.
 • MÒDUL II: Suport Vital: Bàsic i Avançat
 • MÒDUL III: Atenció sanitària davant un malalt adult amb simtomatologia mèdica urgent
 • MÒDUL IV: Atenció integral sanitària en emergències i pacient crític en situacions de diferents especialitats: neurològica, salut mental, geriatria, infeccions, intoxicacions....
 • MÒDUL V: Atenció al malat obstètric, pediàtric i neonatal amb simtomatologia mèdica
 • MÒDUL VI: Atenció sanitària davant un malalt adult amb simtomatologia traumàtica: PHTLS
 • MÒDUL VII: Suport Vital Avançat en el pacient crític: Electrocardiografia, via aèria difícil, ventilació mecànica invasiva i no invasiva
 • MÒDUL VIII: Atenció integral en els Incidents/Accidents Múltiples Víctimes (IMV/AMV)
 • Modul IX: Actualitzacions en patologies temps depenents i pacient crític: IAM, ICTUS..
 • MÒDUL X: TALLERS: • Auscultació cardíaca i respiratòria. • Maneig dels aparells d’electromedicina (respirador, aspirador, monitor, compressor toràcic…) i de les emissores portàtils
 • Dies i hores en què s'imparteix
  El curs és semipresencial: Presencial en un 30% i 70% de treball online (activitats, preparació de materials...) La presencialitat del màster s'impartirà tots els dimarts de 9:30 a 13:30 hores i de 15:00 a 19:00 des del 9 novembre de 2021 al 10 de maig de 2022 d'acord amb el calendari acadèmic de la titulació que es lliurarà a principi de curs.

Pràctiques assistencials

 • Pràctiques assistencials al SEM
 • Dies i hores en què s'imparteix
  Es duran a terme un mínim de 5 dies de pràctiques en els Centres de Coordinació Sanitària (CECOS) de SEM i a les unitats de suport vital bàsic i avançat, a on es treballarà amb l’eina informàtica pel suport en la gestió de coneixements. Es faran en torns que no superaran les 12 hores consecutives i que s'ajustaran als horaris establerts per les unitats del SEM lIevat que les parts, de comú acord en pactin un altre (l''horari habitual és de 8:00 a 20:00 hores). Aquestes pràctiques es durant a terme durant el decurs del màster.

Treball de Fi de Màster

 • TFM
 • Dies i hores en què s'imparteix
  El Treball Final de Fi Màster (TFM) consisteix en la realització d’una recerca tutelada sobre un tema relacionat amb el mon del pacient crític i l'emergència, que respongui a alguns dels continguts impartits en les matèries pròpies del màster i en el qual l’alumne ha de demostrar un coneixement teòric avançat sobre els temes proposats i sobre mètodes de recerca. El TFM s’ha de dur a terme sota la direcció i supervisió d’un tutor que ha de ser un docent del màster. El tutor és el responsable d’exposar a l’estudiant les característiques del treball, d’orientar-lo, de vetllar pel compliment dels objectius fixats i d’autoritzar la presentació del treball. El TFM es portarà a terme en grup i durant tot el curs acadèmic sempre tutoritzat per professorat del màster que guiarà a l'alumne dur

PROFESSORAT

Jiménez Herrera, Maria FranciscaAlonso Gómez, DiegoBesó Tudel, David
Bueno Luna, ÀngelCampi Hermoso, DavidClemente Iglesias, Xavier
Clemente Osuna, VanesaElena Castro NavalGual Falip, Albert
Jiménez Llahí, MeritxellJoan Blanco BlancoJové Fonoi, Núria
Martínez Millan, DanielMartins, EvaNadal Subirà, Elisabeth
Naval del Castillo, MónicaRegordosa García, SílviaRopero Molina, José Ramón
Soto Ejarque, Josep MariaSubirà Garrido, AlbaTeixidó Badia, Jesús
Turmo Peruga, SergiTurner Llauradó, PaulVidal Tardà, Xavier

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Graduats o Diplomats en Infermeria

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

L'ordre de matrícula.
En casos de sobre-matriculació es tindrà en compte el currículum vitae i l'entrevista personal si és necessari.

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 09/11/21  -   Data finalització 31/05/22
09-11-2021 31-05-2022 Europe/Madrid Màster 'Infermeria avançada aplicada a les cures en l'àmbit de l'emergència i el pacient crític'. 6a edició Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida

Dies i hores en què s'imparteix

PART TEÒRICA:
El curs és semipresencial: Amb una presencialitat del 30% del total de les hores d'acredicació i un 70% de treball online (temari específic, activitats avaluatives, preparació de materials...)
La presencialitat del màster s'impartirà tots els dimarts de 9:30 a 13:30 hores i de 15:00 a 19:00 des del 9 novembre de 2021 al 10 de maig de 2022, d'acord amb el calendari acadèmic de la titulació que es lliurarà a principi de curs.

PRÀCTIQUES ASSISTENCIALS
Es duran a terme un mínim de 5 dies de pràctiques en els Centres de Coordinació Sanitària (CECOS) i/o les unitats de suport vital bàsic i avançat del SEM.
Es faran en torns que no superaran les 12 hores consecutives i que s'ajustaran als horaris establerts per les unitats del SEM lIevat que les parts, de comú acord, en pactin un altre (l''horari habitual és de 8:00 a 20:00 hores).
Aquestes pràctiques es durant a terme durant el decurs del màster.

TREBALL DE FI DE MÀSTER
El TFM es portarà a terme en grup i durant tot el curs acadèmic; sempre tutoritzat per professorat del màster, que guiarà a l'alumnat durant tot el procés,
Es defensarà davant un tribunal format per professorat del màster.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

Enllaç Web

https://masteremergencies.wixsite.com/lleida
 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat