Dijous, 01 d'octubre del 2020 

Detall del curs

 
 

Curs de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals. Recurs preventiu (UdL)


CURS
2020-2021
PREINSCRIPCIÓ
18/02/20 fins al 16/09/20
MATRÍCULA
18/02/20 fins al 16/09/20
IMPORT MATRÍCULA
270 €

Matrícula subvencionada per la COELL per als primers 20 matriculats. El curs no es farà si no s'arriben als 20 matriculats
EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
20
TIPUS
Curs d'especialització
CATEGORIA/ES
Agronomia, Arquitectura, Empresa, Forest, Indústria, Medi Ambient, Recursos humans, Energia
CRÈDITS
6  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Presencial
COORDINACIÓ
Carmen Iglesias Rodríguez

973702877
carmen.iglesias@udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703382
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

Aquest curs d'especialització està dirigit a formar a estudiants i professionals sobre les situacions de risc en l'activitat de construcció, identificar-les, prevenir-les, afrontar-les i actuar en el cas que es materialitzin.

El contingut del curs constitueix el nucli mínim exigible per a l'acompliment de les funcions de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals d’acord amb la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals en l'art. 32; en l'RD 39/1997 per el que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció en els arts. 34 i 35, i en els annexos III i IV; i el que s'especifica al VI Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció (annex XII apartat 3).

PROGRAMA

Curs de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals. Recurs preventiu

  • Bloc I: Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
  • Bloc II. Riscos generals i la seva prevenció.
  • Bloc III. Riesgos específics i la seva prevenció en el sector de la construcció.
  • Bloc IV. Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
  • Bloc V. Primers auxilis.
  • Dies i hores en què s'imparteix
    Divendres de 16-20h

PROFESSORAT

Iglesias Rodríguez, CarmenVallina Molero, María José

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Omplir la butlleta adjunta amb totes les dades personals especificant el nivell formatiu.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

La matriculació es farà per ordre d’inscripció. Si bé es tindrà en compte el nivell formatiu.

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 18/09/20  -   Data finalització 11/12/20
18-09-2020 11-12-2020 Europe/Madrid Curs de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals. Recurs preventiu Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

EPS Lleida

Dies i hores en què s'imparteix

Divendres de 16-20h

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat