Dimecres, 19 de febrer del 2020 

Detall del curs

 
 

Per una societat plurilíngüe i pluricultural. El paper de l'escola a anàlisi (UdL)


CURS
2019-2020
PREINSCRIPCIÓ
04/12/19 fins al 17/02/20
MATRÍCULA
04/12/19 fins al 17/02/20
IMPORT MATRÍCULA
45 €

LÍMIT D'ALUMNES
0
TIPUS
Aula Oberta
CATEGORIA/ES
Educació
CRÈDITS
1  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Presencial
COORDINACIÓ
CRISTINA PETREÑAS CABALLERO


cristinapetrenas@pip.udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703382
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

L’increment del nombre de ciutadans nouvingut a Catalunya ha estat molt significatiu en els últims anys. Aquesta situació posa als professionals de l’educació enfront diferents reptes. Un dels més evidents és la necessitat de construir persones que puguin viure i conviure en una societat plural com és la catalana.
Una de les principals estratègies que tenim a dia d'avui és el replantejament de la gestió de les nostres escoles, emfatitzant el valor de la diversitat lingüística i fent-la present. En aquest sentit, parlar només dels aspectes psicolingüístics no és suficient, ja que hi ha altres factors que poden estar incidint i que requereixen també el lloc de cara a una resposta global a aquesta situació. Qüestions com les actituds cap a les llengües, l'educació intercultural, la creació de propostes plurilingües i pluriculturals en el marc organitzatiu dels centres, l’acollida emocional i lingüística, etc., han de ser abordades necessàriament.
Amb aquest marc de fons, considerem rellevant endinsar-nos en l’estudi, per una banda, dels processos de l’educació bilingüe i plurilingüe en contextos d’alta diversitat cultural i lingüística i , per altra banda, aprofundir en els principis d’inclusió, interculturalitat i d’igualtat d’oportunitats, la qual cosa, sense dubte, passa per capitalitzar les llengües i cultures de totes les persones que viuen a Catalunya.

PROGRAMA

Per una societat plurilíngúe i pluricultural. El paper de l'escola a anàlisi

  • Per una societat plurilíngúe i pluricultural. El paper de l'escola a anàlisi
  • Dies i hores en què s'imparteix
    Els dies 20 i 21 de febrer de 10:00h a 12:00h.

PROFESSORAT

ADELINA IANOS, MariaPETREÑAS CABALLERO, CristinaSANSÓ GALIAY, Clara
SÁENZ HERNÁNDEZ, Isabel

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ

No són necessaris coneixements previs.

Reconegut amb 1 crèdit de lliure elecció/transversal a les titulacions del Programa Sènior.

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 20/02/20  -   Data finalització 21/02/20
20-02-2020 21-02-2020 Europe/Madrid Per una societat plurilíngüe i pluricultural. El paper de l'escola a anàlisi Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

Centre Formació Contínua (UdL) Lleida

Dies i hores en què s'imparteix

Els dies 20 i 21 de febrer de 10:00h a 12:00h.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat