Dijous, 01 d'octubre del 2020 

Detall del curs

 
 

Què hauria de saber de finances per planificar i gestionar una PIME? Un cas pràctic (UdL)


CURS
2019-2020
PREINSCRIPCIÓ
16/10/19 fins al 29/03/20
MATRÍCULA
16/10/19 fins al 29/03/20
IMPORT MATRÍCULA
45 €

LÍMIT D'ALUMNES
0
TIPUS
Aula Oberta
CATEGORIA/ES
Empresa, Economia, Indústria, Informàtica, Recursos humans
CRÈDITS
1  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Presencial
COORDINACIÓ
José Manuel Alonso Martínez

973703384
jose.alonso@udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703382
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

El curs està adreçat a aquelles persones amb interès i curiositat per conèixer el funcionament econòmic i financer d'una petita empresa.
Partint d'un cas pràctic que planteja la creació d'una nova empresa, veurem com s'elaborarà el pla econòmic i financer de la mateixa amb la utilització de fulls de càlcul, tot i que no caldrà saber d'EXCEL, ja que tindrem el cas resolt.
Es pretén que l'alumne entengui què és, per a què serveix, com es confecciona i quina informació dóna un compte de pèrdues i guanys, un pressupost de tresoreria i un balanç de situació. Per altra banda, intentarem respondre a preguntes com: Quines són les necessitats de finançament que pot tenir l'empresa? Com funciona i es calcula un préstec? Quins costos representa el personal de l'empresa? I la seguretat social? Com calculem l'IVA a liquidar? I l'impost de societats? I quan es liquiden?
També analitzarem la viabilitat d’un projecte empresarial utilitzant diferents tipus d'instruments com el punt mort, el VAN, el TIR o els principals ratis financers.
Amb aquest curs també aprendrem a presentar els resultats empresarials creant gràfiques i documents.

PROGRAMA

Què hauria de saber de finances per a planificar i gestionar una PIME? Un cas pràctic

  • Què hauria de saber de finances per a planificar i gestionar una PIME? Un cas pràctic
  • Dies i hores en què s'imparteix
    Els dies 31 de març i 1 d'abril de 9:00h a 13:00h.

PROFESSORAT

ALONSO MARTÍNEZ, José Manuel

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ

No són necessaris coneixements previs.

Reconegut amb 1 crèdit de lliure elecció/transversal a les titulacions del Programa Sènior.

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 31/03/20  -   Data finalització 01/04/20
31-03-2020 01-04-2020 Europe/Madrid Què hauria de saber de finances per planificar i gestionar una PIME? Un cas pràctic Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

Centre de Formació Contínua (UdL) Lleida

Dies i hores en què s'imparteix

Els dies 31 de març i 1 d'abril de 9:00h a 13:00h.

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat