Dimecres, 19 de febrer del 2020 

Detall del curs

 
 

Curs d'Especialització en Comptabilitat. 7a edició (UdL)


CURS
2019-2020
PREINSCRIPCIÓ
15/07/19 fins al 13/04/20
MATRÍCULA
15/07/19 fins al 13/04/20
IMPORT MATRÍCULA
440 €

Abonats a Forum: 300€ + 21% IVA No Abonats a Forum: 440€ + 21% IVA Col·lectiu amb Conveni: 370€ + 21% IVA
EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
25
TIPUS
Curs d'especialització
CATEGORIA/ES
Empresa, Economia
CRÈDITS
2  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Presencial
COORDINACIÓ
JOSE LUIS GALLIZO LARRAZ

676791200
gallizo@aegern.udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703382
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

Els objectius d'aquest curs són l'adquisició de coneixements en comptabilitat d’aplicació pràctica en el món laboral, sense necessitat de coneixements previs. L’alumne que realitzi aquest curs dominarà al final del mateix els fonaments de la comptabilitat i el PGC de les Pimes.

PROGRAMA

Curs d'Especialització en Comptabilitat

  • Introducció a la comptabilitat. Conceptes bàsics
  • Pla General de Pimes. Principis i normes comptables
  • L'immobilitzat i la seva amortització. Inversions financeres
  • El Patrimoni Net. Existències i la seva valoració
  • Deutors i creditors. Ingressos i despeses. Cicle comptable amb l'IVA
  • Inversions financeres a curt termini. L'Impost sobre el benefici. Compte de pèrdues i guanys i balanç
  • Dies i hores en què s'imparteix
    14, 16, 21, 23, 28 d'abril de 2020 Horari: De 16h. a 20h. (20 hores)

PROFESSORAT

Gallizo Larraz, José Luís

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ

No hi ha requisits d'admissió

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 14/04/20  -   Data finalització 28/04/20
14-04-2020 28-04-2020 Europe/Madrid Curs d'Especialització en Comptabilitat. 7a edició Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

Forum Empresa · Av. Blondel, 21, 4t. · 25002 Lleida Lleida

Dies i hores en què s'imparteix

Dies: 14, 16, 21, 23, 28 d'abril de 2020
Horari: De 16h. a 20h. (20 hores)

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

Enllaç Web

http://www.forum2001.es
 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat