Dimarts, 19 d'octubre del 2021 

Detall del curs

 
 

Metodologies amb enfocament globalitzat (UdL)


CURS
2017-2018
PREINSCRIPCIÓ
26/04/17 fins al 24/09/17
MATRÍCULA
26/04/17 fins al 24/09/17
IMPORT MATRÍCULA
180 €

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
0
TIPUS
Curs d'especialització
CATEGORIA/ES
Cultura i Societat, Educació
CRÈDITS
4  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Presencial
COORDINACIÓ
GLORIA JOVE MONCLUS

973706555
gjove@pip.udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703383
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT
Aprendre a comunicar-nos entorn a l’art, amb els recursos comunitaris i des de la inter i transdisciplinarietat.
La proposta va adreçada a mestres i professorat d’infantil, de primària i de secundària.
La finalitat de la proposta : Aprendre a donar resposta a la diversitat de les aules i dels centres des de metodologies amb enfocament globalitzat.
L’educació, les escoles i els centres educatius del segle XXI requereixen de mestres i professorat compromesos, reflexius, creatius i crítics. Es freqüent sentir comentaris de la necessitat de canvi en el sistema educatiu, i potser tu mateix sents aquesta necessitat de canvi. Però sovint s’evidencia la dificultat de dur-lo a terme. Cal canviar estratègies? Cal canviar recursos? Cal canviar mirades? L’art de viure com a perspectiva educativa ens invita a desenvolupar la nostra tasca professional des del benestar i des del goig d’aprenentatge. I per això és necessari implicar-nos en processos de formació que ens facin viure l’heterogeneïtat i experienciar el canvi i la innovació en la nostra vida personal i professional.
La formació és de 4 crèdits ETC. Cada crèdit implica 25 hores, total 100 hores que es distribuiran de la següent manera:
40 hores presencials que tindran lloc cada tres setmanes al llarg del curs els dimecres de 18 a 21h.
20 hores seran de treball supervisat per l’equip docent. Aquestes 60 hores son les mínimes per poder acreditar la formació per poder accedir a un lloc de treball docent específic amb aquest perfil professional.
40 hores de treball personal al lloc de treball en processos de recerca-acció i de reflexió en i des de la pràctica. Es pretén que els aprenentatges que es vagin realitzant durant la formació tinguin impacte amb la pràctica professional.
La metodologia de treball serà coherent amb la proposta i es desenvoluparà de forma globalitzada essent l'eix vertebrador el treball per projectes. D’aquesta manera la primera sessió tindrà lloc fora de les aules, en un Museu, Centre d’art o recurs patrimonial del territori com a inici del treball per projectes que realitzarem de forma conjunta amb tots els assistents a la formació. Cadascú interrelacionarà aquest projecte amb moments de la seva pràctica professional enriquint i construint el projecte en funció de les persones que hi participem.
Les sessions de formació esdevindran espais híbrids on construirem conjuntament a partir de les pràctiques professionals dels assistents.

PROGRAMA

METODOLOGIES AMB ENFOCAMENT GLOBALITZAT

  • Aprendre entorn a l'art amb els recursos comunitaris des de la inter i transdisciplinarietat
  • Metodologies per tal de dur a terme enfocs d'aprenentatge globalitzat ( projectes, treball cooperatiu, ambients, racons, internivells...)
  • Experiència, curriculum i atenció a la diversitat
  • Dies i hores en què s'imparteix
    Dimecres de 18- 21h. Seran 12 sessions amb aquest horari al llarg del curs (cada tres setmanes aproximadament) i una darrera sessió de síntesis de 4 hores.

PROFESSORAT

GLORIA JOVE MONCLUSMIREIA FARRERO OLIVAQUIM BONASTRA TOLOS

ALTRES INFORMACIONS

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 27/09/17  -   Data finalització 30/05/18
27-09-2017 30-05-2018 Europe/Madrid Metodologies amb enfocament globalitzat Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

INFORMACIÓ COMPLEMENTARIA

Enllaç Web

http://www.espaihibrid.udl.cat
 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat