Divendres, 24 de setembre del 2021 

Detall del curs

 
 

Especialista universitari en Turisme de fauna: Birding i turisme fotogràfic. 2a Edició (UdL)


CURS
2016-2017
PREINSCRIPCIÓ
20/07/16 fins al 16/11/16
MATRÍCULA
20/07/16 fins al 16/11/16
IMPORT MATRÍCULA
945 €

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
22
TIPUS
Especialista universitari
CATEGORIA/ES
Forest, Medi Ambient, Recursos humans, Turisme
CRÈDITS
15  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Presencial
COORDINACIÓ
Delfi Danuy Castells

675514854
dsanuy@ca.udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703383
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

El turisme relacionat amb l'observació de la natura i la vida salvatge és una oportunitat per complementar l'oferta laboral i turística de professionals i empresaris que desenvolupen la seva activitat en àrees properes a indrets especialment valuosos des del punt de vista ornitològic i faunístic. Indrets rellevants de la Península Ibèrica són ja un destí important per aquest tipus de turisme: els Pirineus, Extremadura, El Coto de Doñana o el Delta de l'Ebre evoquen arreu d'Europa imatges de fauna, de natura i d'ocells. Al mateix temps, iniciatives pioneres demostren la viabilitat del turisme de fauna en indrets de menys anomenada però igualment interessants com el Montsec, els secans de Lleida o la Conca de Tremp.

El turisme de fauna -l'ecoturisme en general- permet valoritzar la natura. Té com a destinació àrees rurals sovint lluny dels circuits tradicionals, promou la conservació dels espais naturals i les espècies i respecta l’entorn on es desenvolupa. Es un turisme responsable i de qualitat que crea oferta turística en èpoques amb poca activitat. És molt especialitzat i en els seus diferents vessants precisa d'uns coneixements particulars sobre els costums dels animals salvatges i els costums dels que volen veure i fotografiar aquests animals.

El curs es desenvolupa en tres blocs:

- Gestió turística: Turisme en medi rural i turisme de fauna, especificitats dels establiment i de la seva gestió, instal·lacions i altres recursos, paquetització de serveis, visita a establiments especialitzats ...

- El negoci del 'birding': Sectors i potencialitat del turisme de Natura, 'Birding' i 'birders', captació del client, creació de producte (itineraris ornitològics), regulacions i normativa, sortides ornitològiques i d'interpretació de l'entorn ...

- Fotografia de fauna: Conceptes (molt) bàsics de fotografia, requeriments específics per fotografiar fauna, tècniques i trucs per estar prop dels animals, associacions i xarxes socials per estar al dia i captar clients, legislació, normativa i ètica, sortides pràctiques per fotografiar animals ...

Els tres blocs del curs també es poden cursar independentment com a cursos de curts durada.

El curs vol ser rigorós i eminentment pràctic. El professorat prové tant del món acadèmic com de professionals amb experiències d'èxit en aquest camp.

Aquest curs es pot seguir en modalitat semi-presencial. Les classes de continguts teòrics es poden seguir on-line. No així les sortides i activitats pràctiques.

PROGRAMA

Gestió Turística

 • El turisme com activitat econòmica. Turisme en medi rural.
 • Especificitats, instal·lacions i recursos vinculats al turisme de fauna.
 • El producte en turisme de fauna: orientació al producte, orientació al client.
 • El turisme rural i de natura en el nostre entorn: legislació, estadístiques ...
 • Paquetització de serveis turístics, màrqueting i models de comercialització, establiments de preus ...
 • Visita a establiments i instal·lacions, identificació de serveis ...
 • Pla d'empresa: de la idea als primers resultats
 • Dies i hores en què s'imparteix
  (32 hores presencials)

El negoci del 'birding'

 • Biodiversitat del NE peninsular. Els nostres ocells en el mercat europeu.
 • Birding i birders: perfils, costums i tics. Captació del client.
 • Espècies protegides, espais i paisatges naturals.
 • Elaboració d'un viatge ornitològic.
 • Interpretació del territori: potencial pel turisme ornitològic.
 • Regulacions, legislació, normativa, subvencions ...
 • Sortides pràctiques.
 • Regulació i normativa Medi Natural
 • Dies i hores en què s'imparteix
  (32 hores presencials)

Fotografia de fauna

 • Conceptes generals de fotografia. Material i tècniques específiques de fotografia de fauna.
 • Com atraure i acostar-nos als animals. Construció i ús d'aguaits (hides).
 • Guiatge de grups.
 • Per estar al dia: associacions, xarxes socials i altres. Normativa i ètica
 • Sortides pràctiques per provar material i fotografiar animals salvatges.
 • Procediments bàsics de processament digital.
 • Observació i fotografia de fauna per públic no especialista
 • Dies i hores en què s'imparteix
  (32 hores presencials)

Treball Final d'Especialitat

 • Realització d'un cas pràctic sobre qualsevol dels temes tractats al llarg del curs (p.ex. projecte d'adequació d'un establiment turístic, disseny i realització d'un itinerari ornitològic, reportatge fotogràfic sobre una determinada espècie ... )

PROFESSORAT

Antoni Colom (UdL)Francesc Coll (Agents Rurals)Iolanda Gòdia (UdL)
Jordi Bas (La Sabina)Lluís Pijuan (Suport Senior p. sostenibles)Ramon Orpinell (La Sabina)
Sanuy Castells, DelfíSerrano Vivancos, IsaacSteve West (La Sabina)
Toni Llobet (Naturaprop)

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ


Curs adreçat a :

- Empresaris i gestors d'establiments turístics de zones rurals.

- Estudiants i llicenciats universitaris interessats en el turisme de fauna.

- Guies turístics que es vulguin especialitzar en ecoturisme.

- Tècnics de les administracions i altres professionals relacionats amb el turisme i el medi natural.

- Tècnics i tècnics superiors de cicles formatius de les famílies agrària i d'hoteleria i turisme.

- Fotògrafs de natura.

- Ornitòlegs i naturalistes en general.

- Gestors d'infraestructures per fotografiar fauna.

... i a tot aquell que vegi en el turisme de fauna una oportunitat per ampliar la seva formació i oferta professional.


PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Cas que es demandin més places que les oferides, els alumnes seran admesos segons l'ordre d'inscripció.

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 19/11/16  -   Data finalització 23/06/17
19-11-2016 23-06-2017 Europe/Madrid Especialista universitari en Turisme de fauna: Birding i turisme fotogràfic. 2a Edició Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

ETSEA (Escola d'Agrònoms) UdL, Lleida - Aula Interuniversitària UB, Barcelona Lleida - Barcelona. Indrets propers per desenvolupar-hi les activitats pràctiques: sortides i visites a establiments / instal·lacions

Dies i hores en què s'imparteix

El curs es desenvoluparà en dos torns:
- Primer torn: dimarts i dijous de 18:00 h a 20:30 h ETSEA (Escola d'Agrònoms) UdL, Lleida
- Segon torn: dissabtes de 9:00 h a 14:00 h Aula Interuniversitària UB, Barcelona

A cada un dels mòduls hi ha dues sortides pràctiques d'entre 5 i 6 hores de durada que es desenvoluparan els caps de setmana, preferentment dissabtes a la tarda, encara que es podran passar a algun diumenge al matí (en funció dels requeriments 'faunístics')

 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat