Dimarts, 10 de desembre del 2019 

Detall del curs

 
 

Nocions bàsiques sobre càlculs tèrmics i millores d' eficiència energètica d' un edifici a través de les eines LIDER i CALENER (UdL)


CURS
2015-2016
PREINSCRIPCIÓ
15/12/15 fins al 19/01/16
MATRÍCULA
15/12/15 fins al 19/01/16
IMPORT MATRÍCULA
240 €

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
30
TIPUS
Curs d'especialització
CATEGORIA/ES
Agronomia, Arquitectura, Forest, Indústria, Medi Ambient
CRÈDITS
4  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Semipresencial
COORDINACIÓ
Jose Santos Lopez Lorenzo

973003454
jose.lopez@udl.cat
ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703382
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

Aquest curs pretén ajudar als possibles usuaris de les eines de software oficials LIDER i CALENER utilitzades per comprovar el compliment de qualsevol projecte de nova construcció i/o gran rehabilitació amb el Codi Tècnic de l’Edificació actual.

L’objectiu global es basa en capacitar l'estudiant a:

-tenir nocions bàsiques sobre càlculs tèrmics basats en les normes i procediments del Document Bàsic HE Estalvi d’Energia (CTE DB-HE), especialment, referents al Reglament d'instal·lacions tèrmiques en edificis (RITE),
-fer ús adequat de les eines de límitació de demanda energètica (LIDER) i qualificació d'eficiència energètica per edificis d'habitatges i del petit i mitjà terciari (CALENER VyP),
-saber definir les característiques constructives en funció d'unes condicions de comfort establertes (depenents en zona climàtica, nivell d’infiltracions, demanda energètica, ventilació, il·luminació, etc.),
-saber interpretar els resultats obtinguts,
-saber treure certificacions de noves construccions,
-saber definir mesures de millora a petita i gran escala.

PROGRAMA

Nocions bàsiques sobre càlculs tèrmics i millores d' eficiència energètica d' un edifici a través de les eines LIDER i CALENER

  • Nocions bàsiques sobre càlculs tèrmics i millores d' eficiència energètica d' un edifici a través de les eines LIDER i CALENER
  • Dies i hores en què s'imparteix
    4 classes presencials obligatòries de 4 hores (total 16h): -Divendres 22 i 29 de Gener de 2016, de 17 a 21 hores. -Dissabte 23 i 30 de Gener de 2015, de 9 a 13 hores. Data límit de presentació del treball de certificat energètic: Divendres 19 de Febrer de 2016

PROFESSORAT

Lopez Lorenzo, Jose Santos

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Està destinat a tots els professionals, arquitectes i enginyers vinculats al disseny de projectes d’obra nova i/o grans rehabilitacions tant del sector residencial com terciari i en els àmbits tant urbà com rural.

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 22/01/16  -   Data finalització 19/02/16
22-01-2016 19-02-2016 Europe/Madrid Nocions bàsiques sobre càlculs tèrmics i millores d' eficiència energètica d' un edifici a través de les eines LIDER i CALENER Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

Edifici Polivalent, Campus de Cappont, Lleida Lleida

Dies i hores en què s'imparteix

4 classes presencials obligatòries de 4 hores (total 16h):

-Divendres 22 i 29 de Gener de 2016, de 17 a 21 hores.
-Dissabte 23 i 30 de Gener de 2015, de 9 a 13 hores.

Data límit de presentació del treball de certificat energètic: Divendres 19 de Febrer de 2016
 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat