Dimarts, 19 d'octubre del 2021 

Detall del curs

 
 

X Màster en Bioconstrucció (UdL)


CURS
2013-2014
PREINSCRIPCIÓ
12/12/13 fins al 31/03/14
MATRÍCULA
12/12/13 fins al 31/03/14
IMPORT MATRÍCULA
3888 €

EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
0
TIPUS
Màster
CATEGORIA/ES
Arquitectura, Medi Ambient, Salut
CRÈDITS
60  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
No presencial
COORDINACIÓ ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703383
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

La Bioconstrucció és una disciplina que promou una construcció sana que es preocupa per la relació entre els edificis, el medi ambient i la salut de les persones que hi viuen, hi treballen o hi estudien. Passem gran part del nostre temps dins dels edificis i és per aquest motiu que la Bioconstrucció els considera com una
tercera pell, que ens protegeix de l’exterior però que també podria arribar a ser perjudicial per a nosaltres.
Existeixen una sèrie de factors nocius per a la nostra salut, sovint invisibles, que s’han d’estudiar per tal
d’aconseguir espais més harmònics i saludables:
‣ Factors artificials: contaminació elèctrica i electromagnètica, ventilació, contaminació acústica i atmosfèrica, i
substàncies procedents dels materials de construcció.
‣ Factors naturals: alteracions tel•lúriques i geofísiques, presència de gasos procedents del subsol i radiacions.
Els efectes que aquests factors poden arribar a provocar a la nostra salut, (segons OMS, estudis científics,
etc.), poden ser els següents:
‣ Manca de qualitat de vida, migranyes, fatiga crònica, fibromiàlgia, sensibilitat a les radiacions d’alta i baixa
freqüència, hipersensibilitat química múltiple, càncer i altres pendents de determinar.

PROGRAMA

1. Introducció a la bioconstrucció

 • Conceptes Bioconstrucció

2. Medi ambient i ubicació de la vivenda

 • La supressió de l’equilibri natural

3. Ambient interior

 • Influència de la temperatura en l’ambient interior

4.Sistemes i tipologies de construcció

 • Modalitats i tipologies de construcció

5.Balanços ecològics i segells de qualitat ambiental

 • Tipus de balanços i certificacions en la construcció

6.Tractament i conservació de la fusta - Paràsits domèstics

 • Protecció estructural i protecció química de la fusta

7. Biologia dels materials - Física en la construcció

 • Evaluació biològica dels materials i dels elements de construcció

8. Sistemes de calefacció

 • La calefacció biològica òptima

9. Aparells sanitarisi sistemes d'estalvi d'aigua

 • Abastiment públic d'aigua potable

10. Conceptes d'estalvi d'energia

 • Reducció de la demanda energètica

11. Radiacions

 • Radiobiologia

12. Instal•lacions elèctriques

 • Instal•lació elèctrica domèstica

13. Contaminants atmosfèrics i dels productes

 • Principis científics de base

14. Contaminació acústica – Protecció contra el soroll

 • Orígens del soroll i les repercussions sobre la salut

15. Disseny de la construcció

 • Integració de la tècnica domèstica

16. Espai - Forma – Proporció

 • Forma i dimensió dels espais

17. Psicologia de l’hàbitat

 • El complexe de zoo

18. Ordenació eco-social del territori

 • La construcció i l'hàbitat com a mirall de la societat

19. Espais no edificats

 • Elements de disseny

20. Fisiologia a l’habitatge

 • Fisiologia de les diverses peces de l'habitatge

21. Mobiliari

 • El valor fisiològic dels mobles

22. Llum i il•luminació

 • Coneixements per a una il•luminació adequada

23. Pintura i tractaments de superfície

 • Efecte psico-físic dels colors

24. Legislació – Normativa – Assaigs

 • Normes de l'edificació

25. El especialista de Bioconstrucció a la pràctica

 • La pràctica de la Bioconstrucció

PROJECTE DE FINAL DE MÀSTER

 • 25 mòduls - 25 regles bàsiques de la Bioconstrucció

PROFESSORAT

Carles LabèrniaJérôme BarrauMaría Figols
Petra Jebens Zirkel

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Titulacions Universitàries amb caràcter general.
Titulacions Universitàries de l’àmbit de la construcció, enginyeria i/o sanitat.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

Titulacions Universitàries de l’àmbit de la construcció, enginyeria i/o sanitat.

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 01/04/14  -   Data finalització 31/05/16
01-04-2014 31-05-2016 Europe/Madrid X Màster en Bioconstrucció Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

On-line On-line

Enllaç Web

http://www.baubiologie.es/
 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat