Dimarts, 19 d'octubre del 2021 

Detall del curs

 
 

Especialista universitari en Acompanyament al dol (UdL)


CURS
2016-2017
PREINSCRIPCIÓ
29/06/16 fins al 10/10/16
MATRÍCULA
29/06/16 fins al 10/10/16
IMPORT MATRÍCULA
780 €

Es pot fer pagament fraccionat
EXPEDICIÓ DE TÍTOLS ACADÈMICS
S’aplicarà la taxa vigent en el moment de l’expedició del títol
LÍMIT D'ALUMNES
50
TIPUS
Especialista universitari
CATEGORIA/ES
Salut
CRÈDITS
15  ECTS
MODALITAT FORMATIVA
Presencial
COORDINACIÓ ORGANITZACIÓ
Centre de Formació Contínua UdL
C/Jaume II, 71
Campus de Cappont
25001 - Lleida

Tlf: 973703383
Fax: 973703377
formaciocontinua@udl.cat

PRESENTACIÓ

El dol és l’estat psicològic que afecta a la persona que ha patit una pèrdua significativa, és una resposta natural i adaptativa, però que comporta un important impacte en la biografia de la persona. A nivell social, la complexitat societat actual pot dificultar l'elaboració de processos de dol.

És important conèixer les reaccions més freqüents, el procés que implica i els mecanismes que desenvolupa la persona, per oferir una resposta adequada a les necessitats de la persona en dol.

El curs d’especialista en dol està adreçat a professionals i voluntaris, del camp sanitari, educatiu i social, que volen aprofundir en l’acompanyament en el procés de dol, tan en adults com joves i nens.

El curs pretén oferir els coneixement i les habilitats necessàries per reconèixer acompanyar un procés de dol.

PROGRAMA

LA MORT, LA PÈRDUA I EL DOL. CONCEPCIONS TEÒRIQUES

 • Significat antropològic de la mort i el dol. Mort i dol en les diferents cultures i en la nostra societat
 • Les pèrdues al llarg de la vida. Conseqüències de les pèrdues i significat del dol.
 • Dies i hores en què s'imparteix
  21/10/16 16-21 h

LES MANIFESTACIONS DEL DOL

 • Característiques generals del procés de dol. Aspectes diferenciats del dol (segons la pèrdua, vincle, situació, entorn social...) . Altres dols (divorci, malaltia, jubilació, immigració).
 • Les emocions en el dol . Estratègies d'afrontament en dol
 • Impacte del dol en la salut
 • Recursos emocionals bàsics
 • Dies i hores en què s'imparteix
  22/10/16 9-14 hores 18/11/16 16-19 hores 19/11/16 9-14 hores

COMUNICACIÓ I DOL

 • Els “axiomes“ de la comunicació. Dificultats de comunicació durant els processos de dol. Estratègies que faciliten la comunicació
 • Narracions, contes, lectura, escriptura i expressió artística en el dol
 • Dies i hores en què s'imparteix
  16/12/16 16-21 hores

ESPIRITUALITAT I DOL

 • La dimensió espiritual de l’ésser humà. Espiritualitat, trascendència i religiositat en relació al dol
 • L’autoconstrucció del sentit i del significat de la vida
 • L’acompanyant espiritual en el dol
 • Dies i hores en què s'imparteix
  17/12/16 9-14 hores 20/01/17 16-21 hores

MODELS D’INTERVENCIÓ EN DOL

 • Dol normal, dol complex, dol patològic
 • Nivells i models d'intervenció en dol
 • La radiografia del dol. els processos d'acompanyament al dol
 • Estratègies d'afrontament dels dols complicats
 • Altres recursos en acompanyament al dol
 • Dies i hores en què s'imparteix
  21/01/17 9-14 h 17/02/17 16-21h 18/02/17 9-14h 17/03/17 16-21h

DOL EN NENS I ADOLESCENTS

 • El proces de dol en nens i adolescents
 • Intervencio dol en nens
 • Intervencio dol en adolescents
 • El dol en el context educatiu
 • Dies i hores en què s'imparteix
  19/05/17 16-21 h 20/05/17 9-14 h 17/06/17 16-21 h

HABILITAT I ACTITUDS DE L'ACOMPANYANT EN DOL: TEORIA I TREBALL PRÀCTIC

 • La influència dels propis dols en el procés d’acompanyament: identificació i pistes l’elaboració
 • Estratègies d'aforntament
 • Dies i hores en què s'imparteix
  18/03/17 9-14 h 17/06/17 9-14 h

PRÀCTIQUES

 • Pràctiques
 • Dies i hores en què s'imparteix
  21/01/17 16-20 h taller pràctic i role playing dol normal/dol patològic 18/02/17 16-20 h role playing intervencio en dol 18/03/17 16-20 h role playing intervenció en nens i joves

TREBALL FINAL DE CURS

 • Treball Final Curs
 • Dies i hores en què s'imparteix
  06/10/17 Entrega i presentació 07/10/17 Entrega i presentació

COUNSELLING

 • Counselling. Marc teòric
 • Counselling. Pràctica
 • Dies i hores en què s'imparteix
  21/04/2017 16-21h 22/04/2017 9-14h

PROFESSORAT

Juan Manuel CincuneguiAlfons GeaAnji Carmelo
Anna M. AgustíAnna NollaCarme Sarret
Carme SerretEsquerda Areste, MontserratEster Castan
Francesc DomingoJoan Oriol Vinyes Josep M. Asensio
Marta FontovaMiquel MoraNeus Ballesteros
Olga HerreroPere RibotPilar Marine
Ramon ColellRamon MartinRamon Prat
Sabel GabaldonTeresa Rofes VIÑAS SALA, JOAN

ALTRES INFORMACIONS

REQUISITS D'ADMISSIÓ

Diplomats i llicenciats universitaris, especialment dels camps de ciències de la salut, ciencies d el'educació i camp social
Persones que provinguin del camp del voluntariat al dol sense titulació universitària, es valorarà individualment el perfil.

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ

es valorarà individualment el perfil

PERÍODE EN QUÈ S'IMPARTEIX

Data inici 21/10/16  -   Data finalització 07/10/17
21-10-2016 07-10-2017 Europe/Madrid Especialista universitari en Acompanyament al dol Universitat de Lleida true YYYY/MM/DD

LLOC ON S'IMPARTEIX

Universitat de Lleida Lleida
 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat