Divendres, 23 d'octubre del 2020 

Cursos de Formació Contínua

 
 
Cultura i Societat 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat