Dilluns, 19 de febrer del 2018 

Cursos de Formació Contínua

 
 
Arquitectura

Màsters amb preinscripció oberta

4425€ * · 60 ECTS · Límit preinscripció: 01-05-2018 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat