Dissabte, 17 de novembre del 2018



 

Cursos de Formació Contínua

 
 
Recursos humans

Postgraus amb preinscripció oberta

2400€ * · 30 ECTS · Límit preinscripció: 07-02-2019
4800€ * · 30 ECTS · Límit preinscripció: 19-02-2019

Experts universitaris amb preinscripció oberta

1350€ · 20 ECTS · Límit preinscripció: 05-02-2019

Especialistes universitaris amb preinscripció oberta

2000€ * · 29 ECTS · Límit preinscripció: 11-02-2019
4800€ * · 29 ECTS · Límit preinscripció: 11-02-2019

Curs d'especialització amb preinscripció oberta

45€ · 1 ECTS · Límit preinscripció: 31-03-2019

 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat