Dimecres, 19 de febrer del 2020 

Cursos de Formació Contínua

 
 
Recursos humans

Postgraus amb preinscripció oberta

3200€ * · 30 ECTS · Límit preinscripció: 19-02-2020
2400€ * · 30 ECTS · Límit preinscripció: 19-02-2020
2000€ * · 30 ECTS · Límit preinscripció: 05-03-2020

Experts universitaris amb preinscripció oberta

2950€ · 28 ECTS · Límit preinscripció: 24-09-2020
675€ · 15 ECTS · Límit preinscripció: 15-05-2020

Especialistes universitaris amb preinscripció oberta

2950€ · 20 ECTS · Límit preinscripció: 24-09-2020
675€ · 15 ECTS · Límit preinscripció: 15-05-2020 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat