Dimarts, 12 de desembre del 2017 

Cursos de Formació Contínua

 
 
Informàtica


 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat