Divendres, 20 d'octubre del 2017 

Cursos de Formació Contínua

 
 
Informàtica
 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat