Dimarts, 31 de març del 2020 

Cursos de Formació Contínua

 
 
Indústria

Màsters amb preinscripció oberta

2700€ · 60 ECTS · Límit preinscripció: 31-08-2020
2700€ · 60 ECTS · Límit preinscripció: 31-08-2020
4480€ · 60 ECTS · Límit preinscripció: 31-03-2020

Experts universitaris amb preinscripció oberta

1750€ * · 15 ECTS · Límit preinscripció: 15-04-2020
675€ · 15 ECTS · Límit preinscripció: 15-05-2020 
 
Universitat de Lleida. Centre de Formació Contínua.
Tel. 973 703382 / 973 703383. Fax 973 703377. A/e: formaciocontinua@udl.cat